Mátyás király I-IV. kötet

Szerző
Benkő László

Benkő László Mátyás királyról szóló tetralógiája a 15. század második felének autentikus és részrehajlás nélküli bemutatása 
Az első kötet nemcsak Mátyás életét mutatja be a trónra kerülésig, hanem apja, Hunyadi János legnagyobb győzelmeit.  A második kötetében megismerkedhetünk Mátyás trónra lépésének körülményeivel, valamint uralkodása első 15 évének legfontosabb eseményeivel. A harmadik kötetéből kiviláglik Mátyás kivételes, és a korszellemhez viszonyítva merőben szokatlan diplomáciája. Hadjáratok, háborúk követik egymást, s Mátyás mindenből győztesen kerül ki. Közben intrikák és árulások történnek a király közvetlen környezetében és a trónutódlás kérdése is egyre nagyobb gondot jelent számára. Mátyás király életéről szóló könyvsorozat a negyedik kötettel befejeződik be.