Küldetésnyilatkozat

Szabó Magda Városi és Iskolai Könyvtár Kerepes.

"Óh ne mondjátok azt, hogy a könyv ma nem kell,
hogy a Könyvnél több az Élet és az Ember:
mert a Könyv is Élet és él, mint az ember, így él:
Emberben könyv, s a Könyvben az Ember."
/Babits/

A könyvtár alapító okiratának megfelelően kettős funkciójú, ebből adódóan kettős feladatot lát el. Az 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről szabályozza a nyilvános könyvtári, a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről pedig az iskolai könyvtári ellátást. A törvények szellemében a Szabó Magda Városi és Iskolai Könyvtár küldetésnyilatkozata: A Szabó Magda Városi és Iskolai Könyvtár, mint iskolai könyvtár biztosítja:

Az iskolai könyvtár az iskola működéséhez, pedagógiai programjának megvalósításához, neveléshez, tanításhoz, tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres gyűjtését, feltárását, megőrzését, a könyvtári rendszer szolgáltatásainak elérését és mindezek használatát. Biztosítja a könyvtárhasználati ismeretek oktatását, koordináló egységként működik a könyvtár-pedagógiai tevékenység területén.

A Szabó Magda Városi és Iskolai Könyvtár, mint városi könyvtár:

Kerepes város lakosai számára biztosítja az információhoz való szabad hozzáférést, a kultúra, a tudomány, és a gazdaság területén. Őrzi és ápolja a klasszikus irodalomhoz kapcsolódó értékeket, és közhasznú információs tevékenységet végez. Szolgáltatásaival, sokszínű irodalmi és kulturális programokra törekszik, helyismereti gyűjteményének gazdagításával, feltárásával segíti megjeleníteni Kerepes arculatát. Hozzásegíti a szabadidő hasznos és szórakoztató eltöltését.

A fenti cél megvalósítása érdekében támogatja:
  • az írni-, olvasni tudás fejlesztését,
  • az oktatást és az egész életen át tartó tanulást,
  • a kulturális értékek közkinccsé tételét,
  • a tudományos és kutatási eredmények terjesztését és népszerűsítését,
  • a szabadidő hasznos eltöltését.
Céljai elérése érdekében a Szabó Magda Városi és Iskolai Könyvtár:
  • folyamatosan gyarapítja, sokoldalúan feltárja és rendelkezésre bocsátja az állományát,
  • az információs kultúra fejlesztése érdekében alkalmazza a korszerű információs technológiát,
  • szolgáltatásait a használók igényeire alapozva folyamatosan fejleszti és bővíti
  • Kiemelt figyelmet fordítunk az egészségi, fizikai és szociális hátránnyal élők könyvtárhasználati jogának érvényesülésére.

A könyvtár munkatársai alapelvüknek vallják az emberek humánus szolgálatát, segítését a hiteles, több forráson alapuló információ megszerzésében.