Szolgáltatás, használati díjak

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

1. Általános rendelkezések

Az 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről szabályozza a nyilvános könyvtári ellátást, s belül a könyvtári használat feltételeit, a könyvtárhasználók jogait és kötelezettségeit. A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről pedig az iskolai könyvtári ellátást szabályozza.

Az 1997. évi CXL tv. 56. § (1.) bekezdése kimondja, hogy a könyvtárhasználó jogosult bármely nyilvános könyvtár szolgáltatásainak igénybevételére, a szolgáltatásait bárki igénybe veheti, aki a könyvtárhasználati szabályokat magára nézve kötelezőnek ismeri el, és érvényes olvasójeggyel rendelkezik.

A Szabó Magda Városi és Iskolai Könyvtár általános adatai:

Neve: Szabó Magda Városi és Iskolai Könyvtár

Székhelye: Pest megye, 2144 Kerepes, Szabadság u 242.

Fenntartó neve: Kerepes Város Önkormányzata

Fenntartó székhelye: Pest megye, 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.

A könyvtári szolgáltatások igénybe vétele

2. A könyvtári szolgáltatások igénybe vétele

2.1 A könyvtárhasználót ingyenesen és beiratkozás nélkül megilleti a következő alapszolgáltatások:

 • könyvtárlátogatás,

 • a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben használata,

 • az állományfeltáró eszközök (katalógusok) használata,

 • információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól,

 • könyvtárhasználati foglalkozások.

2.2 A felsoroltakon kívüli szolgáltatások a könyvtárba való beiratkozással vehetők igénybe.

 • Könyvtári dokumentumok meghatározott körének kölcsönzése, előjegyzése, a kölcsönzési határidő meghosszabbítása, könyvtárközi kölcsönzés

 • Bibliográfiai és szakirodalmi tájékoztatás, irodalomkutatás, témafigyelés

 • Helyismereti információk nyújtása

A beiratkozásért a fenntartó által évente meghatározott beiratkozási díjat szedünk. A 16 éven aluliak, a 70 éven felüliek, a közgyűjteményi dolgozók, pedagógusok mentesülnek a beiratkozási díj megfizetése alól. A könyvtár vezetője a beiratkozási díj tekintetében időlegesen /akciók, rendezvények esetében/ kedvezményt határozhat meg.

A beiratkozáskor az olvasónak a következő személyes adatait köteles közölni és igazolnia: név, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, személyi igazolványának vagy útlevelének száma. A személyes adataiban bekövetkezett változásokat a könyvtárhasználó köteles bejelenteni a könyvtárnak. Tanulók (kiskorúk) esetében kezes nyilatkozata szükséges, amelyben kezességet vállal a könyvtárhasználat szabályai megtartásáért. A beiratkozáskor közölt adatokat a könyvtár – személyi adatok védelméről szóló előírások figyelembevételével – kizárólag könyvtári célokra használja, azt másnak át nem adja, más számára az adatokhoz való hozzáférést nem teszi lehetővé.

2.3 A beiratkozási díj mértéke, érvényessége

A beiratkozásért beiratkozási díjat kell fizetni, melynek mértéke 2016-tól:

 • Felnőtteknek: 1200.- Ft/év

 • 16 éven felüli diák, munkanélküli, 70 év alatti nyugdíjas: 600.- Ft/év

 • Siketek és gyengén látók (SINOSZ, MVGYOSZ tagsági igazolvánnyal rendelkezők): 600.- Ft/ év

Mentesülnek a beiratkozási díj megfizetése alól:

16 éven aluliak

– a 70 év feletti nyugdíjasok

– közművelődési és közgyűjteményi dolgozók, helyben dolgozó iskolai pedagógusok

A beiratkozási díj 12 hónapra érvényes. A kedvezményekre való jogosultságot igazolni kell (érvényes diákigazolvány, egyéb igazolvány). A beiratkozott könyvtárhasználó által igénybe vehető szolgáltatások körét, az igénybevétel módját a Könyvtárhasználati Szabályzat tartalmazza, melyet a könyvtárhasználó köteles betartani.

A könyvtárhasználók a beiratkozás alkalmával olvasójegyet kapnak, amelyet az alapszolgáltatások igénybevételén kívüli könyvtárhasználat esetén be kell mutatni.

3. A beiratkozással igénybe vehető szolgáltatások:

 • dokumentumok kölcsönzése

 • előjegyzés (telefonon is)

 • hangzó anyagok helyben használata

 • közhasznú információk

 • foglalkozások, rendezvények látogatása

 • tájékoztatás

4. Kölcsönözhető könyvek száma, kölcsönzés időtartama, egyéb kölcsönzés

4.1. Az egyidejűleg kölcsönözhető könyvek száma:

 • alsó tagozatban 1-3 db
 • felső tagozatban 1- 4 db
 • felnőtteknek: 8-10 db

4.2. A kölcsönzési időtartam 4 hét, amely indokolt esetben meghosszabbítható, ha a könyvre más olvasónak nincs szüksége.

4.3. Az olvasótermi dokumentumokat, folyóiratokat, hangzó dokumentumokat csak helyben lehet használni, olvasni. Ettől való eltérést a könyvtárvezető engedélyezheti. Hétvégére – a hét utolsó nyitvatartási napjától a következő hét első nyitvatartási napjáig- (indokolt esetben, pl. vizsgára készülés) a kézikönyvek is kölcsönözhetők. Ezek a dokumentumok alapvetően helyben használatra szántak, ezért kölcsönzésük meg is tagadható.

4.4 Hosszabbítás: a kölcsönzés három alkalommal meghosszabbítható, (személyesen, e-mailben, vagy telefonon) kivéve, ha az adott dokumentumot időközben más olvasó nem kérte, illetve előjegyezte. Ha az olvasó a hosszabbítás lejárta után nem hozza vissza a dokumentumot, addig új kölcsönzésre nem kerülhet sor.

4.5. A könyvtárközi kölcsönzést a könyvtár minden olvasója igénybe veheti, ha vállalja, hogy betartja a könyvtárközi kölcsönzés szabályait. Ez a szolgáltatás lehetővé teszi olvasóinknak, hogy olyan könyveket, folyóiratcikkeket, egyéb dokumentumokat olvashassanak, használhassanak, amelyek nem találhatók meg könyvtárunkban. A gyűjteményünkből hiányzó dokumentumokat könyvtárközi kölcsönzéssel más könyvtáraktól szerezzük be az Országos Dokumentumellátó Rendszer keretein belül. A kért dokumentum kölcsönzésének és visszaküldésének postaköltségét és a másolatszolgáltatás költségeit a felhasználó téríti meg, valamint a küldő könyvtár díjszabása. Könyvtárközi kölcsönzési igényt a kölcsönző könyvtároshoz kell bejelenteni.

5. Intézményi kölcsönzés keretében a működő oktatási-nevelési intézmények és könyvtárak kölcsönözhetnek pedagógiai, szakmai munkájukhoz szükséges dokumentumokat. Egyszerre 20 db dokumentum kölcsönözhető díjmentesen. A könyvek kölcsönzési határideje: 6 hónap, a nem hagyományos dokumentumoké 1 hónap.

6. Késedelmi díj, elveszett, megrongált könyvek, dokumentumok megtérítése

Azoknak az olvasóknak, akik a kölcsönzési határidőt nem tartják be, késedelmi díjat és pótköltséget kell fizetniük, plusz a mindenkori postaköltséget.

Késedelmi díj: I. felszólító: 10 Ft/ nap + 150,- Ft postaköltség (telefon)

II. felszólító: 10 Ft/nap + 350,- Ft postaköltség (telefon)

III. felszólító:10 Ft/nap + 800,- Ft postaköltség (telefon)

Az elveszett vagy megrongált könyveket az olvasó köteles pótolni, vagy a következő térítést megfizetni:

 • az 1980-ig kiadott könyvek árának tizenötszöröse

 • az 1981– 1990-ig megjelent könyvek árának ötszöröse

 • az 1991-től kiadott könyvek árának háromszorosa

 • A tárgyév előtt 2-5 évvel előbb megjelent műnél: a beszerzési ár 2-szerese

 • A tárgyéven, ill. az azt megelőző évben megjelent műnél: a bolti ár

Azokkal az olvasókkal szemben, akik a felszólítók ellenére sem hozzák vissza a könyveket, kénytelenek vagyunk a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. Törvény értelmében eljárást kezdeményezni, amely az alábbi költségeket vonja maga után:

 • fizetési meghagyás

3000,- Ft illeték az államnak

1000,- Ft késedelmi díj a könyvtárnak

 • bírósági végrehajtás elrendelése

15 nap eltelte után

7. Kiegészítő rendelkezések

A könyvtár olvasótermébe, valamint a kölcsönzési területekre kisméretű kézitáskán kívül kabátot, más táskát stb. bevinni nem lehet.

A könyvtári könyveket, dokumentumokat óvni kell a rongálódástól, a szándékos rongálóktól.

A könyvtári szabályokat megszegő, illetve mások könyvtárhasználati jogát súlyosan sértő látogatót (nem megfelelő viselkedés esetén) a könyvtáros eltilthatja a könyvtár használatának jogától.

A Könyvtárhasználati Szabályzatot a törvényi előírásoknak (az 1997. évi CXL. Tv. A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről alapján) az Olvasók érdekében és a könyvtár gyűjteményének megőrzése szándékával állapítottuk meg.

A könyvtár használati szabályzatában foglaltaktól eltérően csak a könyvtár vezetője rendelkezhet.

Záradék:

A Könyvtárhasználati Szabályzat a Szabó Magda Városi és Iskolai Könyvtár a Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának mellékletét képezi és a fenntartó képviselő-testület jóváhagyásával lép hatályba, melynek folyamatos karbantartásáról, az intézményvezető gondoskodik.

Kerepes 2016. január 4.

Gergelyné Tóháti Ilona

könyvtárvezető

 

Eszközöket és Weboldalt a Green-Light pályázatok keretében a pályázhat meg!

| KÖSZI NEM!
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
WordPress Popup Plugin
x Shield Logo
This Site Is Protected By
The Shield →

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a az Adatvédelmi irányelveket és a sütik -Cookie szabályzatban foglaltakat.

Bezárás