Beiratkozás

A beiratkozási díj mértéke, érvényessége

A beiratkozásért beiratkozási díjat kell fizetni, melynek mértéke 2016-tól:

Felnőtteknek: 1200- Ft/év

16 éven felüli diák, munkanélküli, 70 év alatti nyugdíjas: 600- Ft/év

Siketek és gyengén látók (SINOSZ, MVGYOSZ tagsági igazolvánnyal rendelkezők): 600-

Ft/év

Pedagógus igazolvánnyal rendelkezőknek : 600-Ft/év

Mentesülnek a beiratkozási díj megfizetése alól:

- 16 éven aluliak

- a 70 év feletti nyugdíjasok

- közművelődési és közgyűjteményi dolgozók,

A beiratkozási díj 12 hónapra érvényes. A kedvezményekre való jogosultságot igazolni kell

(érvényes diákigazolvány, egyéb igazolvány). A beiratkozott könyvtárhasználó által igénybe

vehető szolgáltatások körét, az igénybevétel módját a Könyvtárhasználati Szabályzat

tartalmazza, melyet a könyvtárhasználó köteles betartani.

A könyvtárhasználók a beiratkozás alkalmával olvasójegyet kapnak, amelyet az

alapszolgáltatások igénybevételén kívüli könyvtárhasználat esetén be kell mutatni.

3. A beiratkozással igénybe vehető szolgáltatások:

· dokumentumok kölcsönzése

· előjegyzés (telefonon is)

· hangzó anyagok helyben használata

· közhasznú információk

· foglalkozások, rendezvények látogatása

· tájékoztatás

4. Kölcsönözhető könyvek száma, kölcsönzés időtartama, egyéb kölcsönzés

4.1. Az egyidejűleg kölcsönözhető könyvek száma:

 

  • 16 év alatt : 6 -8 könyv
  • felnőtteknek: 8-12 db

4.2. A kölcsönzési időtartam 4 hét, amely indokolt esetben meghosszabbítható, ha a könyvre

más olvasónak nincs szüksége.

4.3. Az olvasótermi dokumentumokat, folyóiratokat, hangzó dokumentumokat csak helyben

lehet használni, olvasni. Ettől való eltérést a könyvtárvezető engedélyezheti. Hétvégére – a hét

utolsó nyitvatartási napjától a következő hét első nyitvatartási napjáig- (indokolt esetben, pl.

vizsgára készülés) a kézikönyvek is kölcsönözhetők. Ezek a dokumentumok alapvetően

helyben használatra szántak, ezért kölcsönzésük meg is tagadható.

4.4 Hosszabbítás: a kölcsönzés három alkalommal meghosszabbítható, (személyesen, emailben, vagy telefonon) kivéve, ha az adott dokumentumot időközben más olvasó nem kérte,illetve előjegyezte. Ha az olvasó a hosszabbítás lejárta után nem hozza vissza a

dokumentumot, addig új kölcsönzésre nem kerülhet sor.

4.5. A könyvtárközi kölcsönzést a könyvtár minden olvasója igénybe veheti, ha vállalja,

hogy betartja a könyvtárközi kölcsönzés szabályait. Ez a szolgáltatás lehetővé teszi

olvasóinknak, hogy olyan könyveket, folyóiratcikkeket, egyéb dokumentumokat

olvashassanak, használhassanak, amelyek nem találhatók meg könyvtárunkban. A

gyűjteményünkből hiányzó dokumentumokat könyvtárközi kölcsönzéssel más könyvtáraktól

szerezzük be az Országos Dokumentumellátó Rendszer keretein belül. A kért dokumentum

kölcsönzésének és visszaküldésének postaköltségét és a másolatszolgáltatás költségeit a

felhasználó téríti meg, valamint a küldő könyvtár díjszabása. Könyvtárközi kölcsönzési igényt

a könyvtároshoz kell bejelenteni.

.

6. Késedelmi díj, elveszett, megrongált könyvek, dokumentumok megtérítése

Azoknak az olvasóknak, akik a kölcsönzési határidőt nem tartják be, késedelmi díjat és

pótköltséget kell fizetniük, plusz a mindenkori postaköltséget.

Késedelmi díj: I. felszólító: 5 Ft/ nap/ könyv  + 150,- Ft postaköltség (telefon)

II. felszólító: 5 Ft/nap/könyv + 350,- Ft postaköltség (telefon)

III. felszólító:5 Ft/nap/könyv + 800,- Ft postaköltség (telefon)

Az elveszett vagy megrongált könyveket az olvasó köteles pótolni, vagy a következő térítést

megfizetni:

– az 1980-ig kiadott könyvek árának tizenötszöröse

– az 1981– 1990-ig megjelent könyvek árának ötszöröse

– az 1991-től kiadott könyvek árának háromszorosa

– A tárgyév előtt 2-5 évvel előbb megjelent műnél: a beszerzési ár 2-szerese

– A tárgyéven, ill. az azt megelőző évben megjelent műnél: a bolti ár

Azokkal az olvasókkal szemben, akik a felszólítók ellenére sem hozzák vissza a könyveket,

kénytelenek vagyunk a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. Törvény értelmében

eljárást kezdeményezni, amely az alábbi költségeket vonja maga után:

– fizetési meghagyás

3000,- Ft illeték az államnak

1000,- Ft késedelmi díj a könyvtárnak

– bírósági végrehajtás elrendelése

15 nap eltelte után

7. Kiegészítő rendelkezések

A könyvtár olvasótermébe, valamint a kölcsönzési területekre kisméretű kézitáskán kívül

kabátot, más táskát stb. bevinni nem lehet.

A könyvtári könyveket, dokumentumokat óvni kell a rongálódástól, a szándékos rongálóktól.

A könyvtári szabályokat megszegő, illetve mások könyvtárhasználati jogát súlyosan sértő

látogatót (nem megfelelő viselkedés esetén) a könyvtáros eltilthatja a könyvtár használatának

jogától.

A Könyvtárhasználati Szabályzatot a törvényi előírásoknak (az 1997. évi CXL. Tv. A

kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári

ellátásról és a közművelődésről alapján) az Olvasók érdekében és a könyvtár

gyűjteményének megőrzése szándékával állapítottuk meg.

A könyvtár használati szabályzatában foglaltaktól eltérően csak a könyvtár vezetője

rendelkezhet.

Záradék:

A Könyvtárhasználati Szabályzat a Szabó Magda Városi  Könyvtár

Szervezeti és Működési Szabályzatának mellékletét képezi és a fenntartó képviselő-testület jóváhagyásával lép hatályba, melynek folyamatos karbantartásáról az intézményvezető gondoskodik.

 

 Kerepes 2018.április 30.

Kis-Simon Judit

könyvtárvezető