Könyvtári beiratkozás, kölcsönzés

A beiratkozási díj mértéke, érvényessége

A beiratkozásért beiratkozási díjat kell fizetni, melynek mértéke 2016-tól:

 • Felnőtteknek: 1200Ft/év
 • 16 éven felüli diák, munkanélküli, 70 év alatti nyugdíjas: 600Ft/év
 • Siketek és gyengén látók (SINOSZ, MVGYOSZ tagsági igazolvánnyal rendelkezők): 600- Ft/év
 • Pedagógus igazolvánnyal rendelkezőknek : 600Ft/év

Mentesülnek a beiratkozási díj megfizetése alól:

 • 16 éven aluliak
 • a 70 év feletti nyugdíjasok
 •  közművelődési és közgyűjteményi dolgozók,

A beiratkozási díj 12 hónapra érvényes. A kedvezményekre való jogosultságot igazolni kell (érvényes diákigazolvány, egyéb igazolvány). A beiratkozott könyvtárhasználó által igénybe vehető szolgáltatások körét, az igénybevétel módját a Könyvtárhasználati Szabályzat tartalmazza, melyet a könyvtárhasználó köteles betartani. A könyvtárhasználók a beiratkozás alkalmával olvasójegyet kapnak, amelyet az alapszolgáltatások igénybevételén kívüli könyvtárhasználat esetén be kell mutatni.

3. A beiratkozással igénybe vehető szolgáltatások:

 • dokumentumok kölcsönzése
 • előjegyzés (telefonon is)
 • hangzó anyagok helyben használata
 • közhasznú információk
 • foglalkozások, rendezvények látogatása
 • tájékoztatás

4. Kölcsönözhető könyvek száma, kölcsönzés időtartama, egyéb kölcsönzés

4.1. Az egyidejűleg kölcsönözhető könyvek száma:

 • 16 év alatt : 6 -8 könyv
 • felnőtteknek: 8-12 db

4.2. A kölcsönzési időtartam 4 hét, amely meghosszabbítható, ha a könyvre más olvasónak nincs szüksége.

4.3. Az olvasótermi dokumentumokat, folyóiratokat, hangzó dokumentumokat csak helyben lehet használni, olvasni. Ettől való eltérést a könyvtárvezető engedélyezheti. Hétvégére – a hét utolsó nyitvatartási napjától a következő hét első nyitvatartási napjáig- (indokolt esetben, pl. vizsgára készülés) a kézikönyvek is kölcsönözhetők. Ezek a dokumentumok alapvetően helyben használatra szántak, ezért kölcsönzésük meg is tagadható.

4.4. Hosszabbítás: a kölcsönzés három alkalommal meghosszabbítható, (személyesen, emailben, vagy telefonon) kivéve, ha az adott dokumentumot időközben más olvasó nem kérte,illetve előjegyezte. Ha az olvasó a hosszabbítás lejárta után nem hozza vissza a dokumentumot, addig új kölcsönzésre nem kerülhet sor.

4.5. A könyvtárközi kölcsönzést a könyvtár minden olvasója igénybe veheti, ha vállalja, hogy betartja a könyvtárközi kölcsönzés szabályait. Ez a szolgáltatás lehetővé teszi olvasóinknak, hogy olyan könyveket, folyóiratcikkeket, egyéb dokumentumokat olvashassanak, használhassanak, amelyek nem találhatók meg könyvtárunkban. A gyűjteményünkből hiányzó dokumentumokat könyvtárközi kölcsönzéssel más könyvtáraktól szerezzük be az Országos Dokumentumellátó Rendszer keretein belül. A kért dokumentum kölcsönzésének és visszaküldésének postaköltségét és a másolatszolgáltatás költségeit a felhasználó téríti meg, valamint a küldő könyvtár díjszabása. Könyvtárközi kölcsönzési igényt a könyvtároshoz kell bejelenteni.

5. Késedelmi díj, elveszett, megrongált könyvek, dokumentumok megtérítése: Azoknak az olvasóknak, akik a kölcsönzési határidőt nem tartják be, késedelmi díjat éspótköltséget kell fizetniük, plusz a mindenkori postaköltséget.

Késedelmi díj:

I. felszólító: 5 Ft/ nap/ könyv  + 150,- Ft postaköltség (telefon)

II. felszólító: 5 Ft/nap/könyv + 350,- Ft postaköltség (telefon)

III. felszólító:5 Ft/nap/könyv + 800,- Ft postaköltség (telefon)

Az elveszett vagy megrongált könyveket az olvasó köteles pótolni, vagy a következő térítést megfizetni:

 • az 1980-ig kiadott könyvek árának tizenötszöröse
 • az 1981– 1990-ig megjelent könyvek árának ötszöröse
 • az 1991-től kiadott könyvek árának háromszorosa
 • A tárgyév előtt 2-5 évvel előbb megjelent műnél: a beszerzési ár 2-szerese
 • A tárgyéven, ill. az azt megelőző évben megjelent műnél: a bolti ár

Azokkal az olvasókkal szemben, akik a felszólítók ellenére sem hozzák vissza a könyveket,nkénytelenek vagyunk a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. Törvény értelmében eljárást kezdeményezni, amely az alábbi költségeket vonja maga után:

 • fizetési meghagyás 3000,- Ft illeték az államnak, 1000,- Ft késedelmi díj a könyvtárnak
 • bírósági végrehajtás elrendelése 15 nap eltelte után

7. Kiegészítő rendelkezések

A könyvtár olvasótermébe, valamint a kölcsönzési területekre kisméretű kézitáskán kívül kabátot, más táskát stb. bevinni nem lehet. A könyvtári könyveket, dokumentumokat óvni kell a rongálódástól, a szándékos rongálóktól. A könyvtári szabályokat megszegő, illetve mások könyvtárhasználati jogát súlyosan sértő látogatót (nem megfelelő viselkedés esetén) a könyvtáros eltilthatja a könyvtár használatának jogától.

A Könyvtárhasználati Szabályzatot a törvényi előírásoknak (az 1997. évi CXL. Tv. A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről alapján) az Olvasók érdekében és a könyvtár gyűjteményének megőrzése szándékával állapítottuk meg.