Névadónk

Szabó Magda

 

Szabó Magda

 

Kossuth- és kétszeres József Attila-díjas író, költő, műfordító. 1998-tól haláláig a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja. 

 

1917. október 5-én született Debrecenben, 2007. november 19-én hunyt el Kerepesen. 

Apja kisnemesi családból származó városi tanácsos, művelt, humán gondolkodású ember volt, aki lányába már kiskorában beleplántálta az ókori kultúra és a latin nyelv szeretetét. 

Különös sorsú, a zenében és a költészetben is tehetséges anyjától hallotta azokat a meséket, amelyek később gyermekeknek szánt történeteit (Sziget-kék, Tündér Lala, Bárány Boldizsár) ihlették. 

 

Szülővárosában érettségizett 1935-ben. 1940-ben a debreceni egyetemen szerzett latin-magyar szakos tanári és bölcsészdoktori diplomát.

A debreceni Református Leányiskolában, majd Hódmezővásárhelyen tanított 1945-ig.

1945-től a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium munkatársa 1949-ben történt elbocsátásáig. 

1947-ben házasságot kötött Szobotka Tibor (1913–1982) íróval. Ennek emlékeit Megmaradt Szobotkának (1983) című könyvében írja meg. Ebben az időszakban írja meg első versesköteteit, majd 1949-től a kényszerű hallgatás időszaka következik.

 Az írónőtől 1949-ben visszavonták a már odaítélt Baumgarten-díjat, állásából elbocsátották, 1958-ig nem jelenhetett meg könyve. A hallgatás évei után prózai művei, A Freskó (1958) és Az őz (1959) című regényei hozták meg számára a sikert. További műveiben (Disznótor, Pilátus, A Danaida) lélektani érzékenységgel, árnyaltan ábrázolta hőseinek belső világát, az emberi kapcsolatokat. Sohasem vallotta magát női írónak, de hitelesen ábrázolta a női útkeresést, gondokat, kiszolgáltatottságot.

 

Az 1958-as Freskó és az 1959-ben megjelent Az őz című regényei hozzák meg számára a szélesebb körű ismertséget. 1959-től szabadfoglalkozású író. Sorra követik egymást művei, melyekben a lélektani regények hagyományait is hasznosítva formálja meg jellegzetes alakjait. Önéletrajzi ihletésű munkái az Ókút (1970), valamint a Régimódi történet (1971), melyekből nemcsak az alkotásban szemléletét formáló gyermekkori hatásokról kaphatunk képet, hanem érzékletesen, kordokumentumként is hitelesen számol be a korabeli Debrecen múltjáról és mindennapjairól is. 

 

1985-től öt éven át a Tiszántúli Református Egyházkerület főgondnoka és zsinati világi alelnöke. 1993-ban a Debreceni Református Teológiai Akadémia díszdoktorává, 2001-ben a Miskolci Egyetem tiszteletbeli doktorává avatták. 2000-ben a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia alapító tagja és irodalmi osztály rendes tagja lett. 2003-ban elnyerte a Femina francia irodalmi díjat Az ajtó című regényért. Az Európai Tudományos Akadémia és a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagja volt, Debrecen városának díszpolgára. 

 

Kilencvenéves korában, 2007. november 19-én halt meg Kerepesen, a halál olvasás közben érte. Szülővárosában, Debrecenben könyvesbolt és iskola viseli nevét, halálának második évfordulóján alakult meg a Szabó Magda Szellemi Örökségéért Alapítvány. Halála után is sorra jelennek meg kiadatlan írások, illetve gyűjtemények, mint 2010-ben a Drága Kumacs! Levelek Haldimann Évának, amelyeket a magyar születésű svájci irodalmárhoz, a Katalin utca német fordítójához írt. 

 

 1. Kitüntetések, díjak
 • Baumgarten-díj (1949, visszavonták) 
 • József Attila-díj (1959, 1972) 
 • Debrecen város díszpolgára (1977) 
 • Kossuth-díj (1978) 
 • SZOT-díj (1982)
 • Pro Urbe Budapest-díj (1983) 
 • Csokonai-díj (1987)
 • Getz Corporation-díj (1992) 
 • Debreceni Református Teológiai Akadémia díszdoktora (1993) 
 • Déry Tibor-jutalom (1996) 
 • Szép Ernő-jutalom (1998) 
 • Nemes Nagy Ágnes-díj (2000) 
 • Corvin-lánc (2001) 
 • Prima Primissima díj (2003) 
 • Femina-díj (2003) 
 • Gundel Művészeti Díj (2003)
 • Európai Tudományos Akadémia tagja 
 • Mandello-díj (2005) 
 • Budapest díszpolgára (2006)
 • a Magyar Köztársasági Érdemrend nagykeresztje (polgári tagozat) (2007) 
 • Hazám-díj (2007)
 1. Művei
 • Bárány (versek, 1947) 
 • Vissza az emberig (versek, 1949) 
 • Ki hol lakik (verses képeskönyv, 1957) 
 • Mondják meg Zsófikának (ifjúsági regény, 1958) 
 • Freskó (regény, 1958) 
 • Bárány Boldizsár (verses mese, 1958) 
 • Neszek (versek, 1958) 
 • Marikáék háza (verses képeskönyv, 1959) 
 • Sziget-kék (meseregény, 1959) 
 • Az őz (regény, 1959) 
 • Vörös tinta (filmforgatókönyv, 1959) 
 • Disznótor (regény, 1960) 
 • Álarcosbál (ifjúsági regény, 1961) 
 • Születésnap (regény, 1962) 
 • Pilátus (regény, 1963) 
 • A Danaida (regény, 1964) 
 • Hullámok kergetése (útijegyzetek, 1965) 
 • Tündér Lala (meseregény, 1965) 
 • Eleven képét a világnak (drámák, 1966) 
 • Fanni hagyományai (dráma, 1966) 
 • Alvók futása (elbeszélések, 1967) 
 • Mózes egy, huszonkettő (regény, 1967) 
 • Zeusz küszöbén (útijegyzetek, 1968) 
 • Katalin utca (regény, 1969) 
 • Abigél (ifjúsági regény, 1970) 
 • Ókút (regény, 1970) 
 • Kiálts, város! (színmű, 1971) 
 • A szemlélők (regény, 1973) 
 • Az órák és a farkasok (drámák, 1975) 
 • Szilfán halat (összegyűjtött versek, 1975) 
 • Az a szép, fényes nap (színmű, 1976) 
 • Régimódi történet (regény, 1977) 
 • Kívül a körön (esszék, kritikák, 1980) 
 • Erőnk szerint (drámák, 1980) 
 • Megmaradt Szobotkának (emlékezések, 1983) 
 • Béla király (dráma-trilógia, 1984) 
 • Az ajtó (regény, 1987) 
 • Az öregség villogó csúcsain (műfordítások, 1987) 
 • Záróvizsga (esszék, tanulmányok, 1987) 
 • A pillanat (Creusais) (regény, 1990) 
 • A félistenek szomorúsága (esszék, tanulmányok, 1992) 
 • Szüret (drámák, 1996) 
 • A lepke logikája (publicisztikai tanulmányok, 1996) 
 • A csekei monológ (monodráma, 1999) 
 • Mézescsók Cerberusnak (elbeszélések, 1999) 
 • Merszi, Möszjő (publicisztikai írások, 2000) 
 • Für Elise (regény, 2002) 
 • Békekötés (hangjátékok, 2006) 

 

Források: 

Cultura – A kulturális magazin : https://cultura.hu/kultura/szabo-magda-100/

mek.oszk.hu : https://mek.oszk.hu/kiallitas/szabomagda/html/eletrajz.html

Múlt-kor Történelmi magazin : https://mult-kor.hu/szabo-magda-szemelyiseget-es-iroi-stilusat-is-meghatarozta-szulovarosa-szellemisege-20201005

Petőfi Irodalmi Múzeum : https://pim.hu/hu/dia/dia-tagjai/szabo-magda#bibliografia